Hva lurer i horisonten?

Etter å ha drevet eget firma siden 2011 vurderer jeg sterkt hva de neste (snart) 10 årene skal bestå i.

Hovedfokus

  • Drive videre i eget firma?
  • Ta del i noe annet?
  • Skape noe nytt?

Jeg er i flere prosesser, og vil i løpet av september 2020 ha staket kurs videre.

Likevel har jeg et par prosesser jeg vurderer sterkt å gjennomføre, uavhengig.

Sideprosjekter

Det ene er salgsrelatert, hvor jeg ønsker å dykke dypt ned i salgsprosesser, forskning, verktøy og alt som en typisk selger vil finne interessant. Jeg startet med dette for mange år siden, som slo seg ut i blant annet selgerportalen.no (som har vært brakk siden 2012). Det jeg ønsker er primært å fortelle andre om mine synspunkter relatert til salg, både online og offline, for å tvinge meg selv til å få det emnet jeg skriver om helt inn i fingertuppene.

Det andre prosjektet handler om bruk av Evernote i forbindelse med "Getting things done" prinsippene. Dette har jeg holdt på med siden 2012, og det har vært og er til stor hjelp for å fungere effektivt både yrkesmessig og privat.