Crown Kjøkken

Designet er basert på tidligere farger og uttrykk, da profilmanual mangler.

Det er satt opp en publiseringsløsning, som er tilpasset med egne innholdstyper for kjøkken og forhandlere, for å sikre at designet og informasjonen som skal vises er helhetlig og lik, og at det er hurtig å jobbe med når man trenger å gjøre mange endringer.

Videre er det løpende behov for kampanjer gjennom året, så det er påbegynt et system for å tilpasse hele nettsiden, eller deler av nettsiden, avhengig av om det er landsdekkende eller lokale kampanjer som kjøres.

Prosjekt

Nettsiden er under arbeid.