Follohus Vest AS

Når Follohus Vest AS tok kontakt med meg, var det med bakgrunn i at Follohos AS sentralt hadde en annen strategi. Mens sentralt fokus var mot utbyggere, ønsket Follohus Vest AS å fokusere mer på den enkelte huskjøper og mindre prosjekter.

Siden Follohus sentralt styrte nettsiden, ble vi enige om å lage en landingside med fokus på å skape leads; fange de som ønsket huskatalog som representerte den enkelte huskjøper.

Det ble lagd en spisset kampanje i Google Adwords, som hentet målrettet trafikk inn til landingsiden – som konverterte veldig godt.

Gjennomføringen gikk så bra, at Follohus Vest AS fikk troen på ny markedsføring. Resultatet var at de gikk ut av Follohus og startet opp Lierhus AS, som siden den gang har vokst år etter år.

Prosjekt

Ikke lenger i bruk, ligger uindexert på egen server.