Telemark Group AS

Telemark Group er en utviklingspartner for små og mellomstore bedrifter (SMB) med utspring og verdiskapning i Telemark, men med nasjonale (og gjerne internasjonale) vekstmuligheter. Som aktiv eier bidrar vi med kapital, tverrfaglige kompetanse og erfaring samt omfattende nettverk for å videreutvikle bedriftene vi er medeiere i.

De ønsket en nettside hvor de kunne ha enkel informasjon, samt på en enkel måte redigere hvilke bedriften de er involvert i og deres rolle i bedriftene.

Prosjekt